Нови неща в уебсайта!

Административни услуги в секцията- "За нас", меню "Админ. услуги"

Добре дошли в СУ "Георги Каравелов"!

Средно училище "Г. Ал. Каравелов" е със 150 годишна история. В него се обучават около 600 ученици от І до ХІІ клас. Обучението в гимназиален етап е в профилирани паралелки с първи профилиращ предмет Информационни технологии, като за целта училището разполага с три компютърни зали с Internet.

Old School Building

Информация за контакт:

ул."Деньо Еленски" № 5
гр. Шивачево 8895
(+359) 4593 23 62
sou_shivachevo@abv.bg