История на училището

Old School Building

Годината 1860 е рождена за училището в с. Терзобас. Сградата на първото училище е построена в двора на църквата. Тя не е голяма - 5 м дълга, 4 м широка и 2 м висока. Разделена е на две помещения, всяко от които има по един прозорец. В едната от стаите извършват кръщаването на новородените, а в другата учат децата.

След Освобождението, през 1892 г., е построена нова учебна сграда в близост до двора на братя Мекянови. Същата година в училището е назначена първата жена учителка - Тина Киркова.

С протокол от 22.08.1909 г. село Терзобас се преименува на Източно Шивачево. Наброява 300 къщи. През 1930 г. само за шест месеца в центъра на селото е изграден кооперативен дом с помещения за магазин, читалищен салон със сцена, библиотека, стаи за административни нужди. Голяма част от строежа се осъществява чрез временна трудова бригада, като се заплаща само специализираният труд. В новия кооперативен дом се настаняват четири паралелки от училището, но това било недостатъчно за нарасналия брой ученици. Затова се започва строеж на нова училищна сграда. Строежът се осъществява през 1931-1932 г. През 1933-34 г. то става пълно основно училище като всички класове учат в новата учебна сграда.

През есента на 1944 г. на общоселско събрание се взема решение за преименуване на училището. За патрон е избран Георги Алексиев Каравелов. През 1951 г. е надстроен втори етаж на училището. Най- новата триетажна училищна сграда е завършена през 1980 г. Така се обособява училищен комплекс, който обхваща два учебни корпуса, физкултурен салон и учебни работилници. През 1984 г. училището прераства в средно общообразователно.

- Историческата информация в сайта е от "История на град Шивачево" на проф. Михаил Йонов.

История на училището в снимки

112 113 114 115 116 118 119 120 121 1212 122 123 124 125 126 127 128 Copy of scan0001 lightbox2 dreamweaver facebookby VisualLightBox.com v6.1