Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

От новата учебна 2023/2024 година в СУ "Георги Алексиев Каравелов" по НП "Заедно в изкуствата и в спорта" ще бъдат сформирани следните групи:

Нужни специалисти за ръководители на групите: