Проекти

ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Подбор на кандидати за заемане на длъжността Образователен медиатор:

Материали по проекта:

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“ – „Нов шанс за успех“

Материали по проекта:

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”
МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ШКАФЧЕТА”

shkafcheta

„Образователна интеграция на ученици от ромската общност в община Твърдица”

От няколко месеца общо 60 ученици – 25 принадлежащи към ромската етническа общност и 35 от неромски произход, заедно работят в клубовете за извънкласни дейности по проект BG051PO001-4.1.05-0192 „Образователна интеграция на ученици от ромската общност в община Твърдица”. Това подпомага по – успешната социална реализация на учениците от ромската етническа общност, като им се създават условия за равен достъп до образование и се засилва мотивацията им за участие в образователния процес. Насърчава се междукултурното опознаване, взаимното разбиране и сближаване на учениците от различни етнически общности. В навечерието на най – светлия празник 24 май учениците от СОУ „Георги Ал. Каравелов” гр. Шивачево, участващи в извънкласните дейности на клуб „Изкуство и занаяти” по проект BG051PO001-4.1.05-0192 „Образователна интеграция на ученици от ромската общност в община Твърдица” представиха своите произведения, сътворени в часовете под ръководството на г – жа Величка Мучева на изложба в салона на Читалище „Просвета”. В празничната програма на 24.05.2013 год. взеха участие и учениците от клуб „Музика и танци” с преподаватели Даниела Павлова /хореограф/ и Тихомир Кондев /корепетитор/, които представиха своя първи танц пред местната общност. Дейностите по проект BG051PO001-4.1.05-0192 „Образователна интеграция на ученици от ромската общност в община Твърдица” се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и българското правителство. По този начин се създават условия за изграждане на етническа толерантност, установяване на междукултурен диалог и насърчаване на социалното включване.
Теодора ЧЕРКЕЗОВА
Координатор извънкласни дейности

Материали по проекта:

Кликнете върху снимката, за да я увеличите.
8385 8390 8391 8393 8398 8402 lightbox2 dreamweaver facebookby VisualLightBox.com v6.1

"Спортът за един мирен свят"

Приключи работата по един много успешен проект за междуучилищен обмен, с финансираща организация Академията на централноевропейските училища , със седалище във Виена, партньори – СОУ „Георги Алексиев Каравелов”, гр. Шивачево и училище „Джеф Луш Марку”, гр. Призрен, Косово.

Първата визита беше в СОУ „Георги Каравелов”, гр. Шивачево в периода 28 ноември – 3 декември 2010 година. Група от шест ученици, трима учители и директорът на училището в Косово се запознаха с шивачевските си партньори, с историята, културата и традициите на Шивачево и региона, посетиха храм-паметника „Шипка” и монумента на връх Шипка, църквата в Шивачево, интересни места в Сливен.

От своя страна, група от шест ученици и трима учители беше на посещение в косовското училище от 7 до 11 февруари 2011 година. По време на визитата беше разгледано училището във Вележа, както и едно частно и едно държавно училище в Призрен. Учениците взеха участие в учебен час по английски език заедно с косовските си приятели, а заедно с учителите разгледаха изложба от картини на двама ученици в училището, насладиха се на изпълнението на традиционни танци, представени от участнички във фолклорен танцов ансамбъл, посетиха католическа църква и джамия, историческия музей в Призрен, красива пещера в околностите на града, турска баня и много други интересни обекти. В изпълнение на спортната част от проекта българските и косовски партньори имаха удоволствието да прекарат един слънчев снежен следобед в ски курорта Брезовица в Шар планина, където желаещите да опитат имаха шанса да получат първия си ски урок от косовския учител по физическо възпитание, да се пързалят с шейни или сноуборд. Организирани бяха забавни състезателни игри с участието на ученици и учители, които сближиха участниците още повече.

Акция Обновен Стадион

Кметство Шивачево спечели неотдавна финансиране чрез национален конкурс, "Избери да спортуваш", обявен от Еврофутбол в партньорство с фондация, "Работилница за граждански инициативи", за обновяване на градския футболен стадион. Проектът беше разработен от учителката по английски език, Павлина Дукова, и доброволецът от Корпус на мира на САЩ работещ в училището. Финансирането ще осигури електричество, вода, и обновени съблекални. Това ще даде възможност на градския и училищния футболни отбори да тренират и да играят домакинските си мачове там. Освен това, на обновения стадион ще могат да се провеждат и други събития с общоградски характер, като например честването на празника на града Димитровден, фолклорни концерти и различни спортни състезания.

Проект "Коменски"

Нашето училище участва в работата по проекти на програма "Коменски" на ЕС за сътрудничество между училища от страните-членки от 2007. В момента училището е участник в програма за партньорство "Образование, Култура, История" с участници от училища в гр. Яш, Румъния, гр. Мардин, Турция и гр. Кивиоли, Естония. Проектът е с продължителност две години и ще приключи със създаването на уебсайт и CD, отразяващи дейностите по него. Ние посрещнахме нашите партньори за пет дни в Шивачево в края на октомври по време на честването на празника на града. Това е вторият проект, по който работи училището, след миналогодишния, ""Да научим за другите, за да опознаем по-добре себе си", с участието на училища от Турция, Франция, Испания и Гърция. Група от ученици и учители от нашето училище посетиха училищата-партньори в тези страни и работиха заедно с тях за създаването на календар и уебсайт.

Корпус на мира на САЩ

Доброволец от Корпус на мира на САЩ преподава английски език в нашето училище от месец юни 2008. Корпус на мира работи в България от 1991 в следните направления: обучение по английски език, организационно и административно развитие и младежко развитие.