Персонал


Директор

Динко Динев

Заместник–директор

Теодора Черкезова


Начален етап

 • Величка Мучева – Начален учител
 • Златка Шишкова – Начален учител
 • Ивайло Спасов – Начален учител
 • Илия Мучев – Начален учител – Английски език
 • Илка Кутева – Начален учител
 • Ирина Денчева – Начален учител
 • Йорданка Коева – Начален учител
 • Катя Петкова – Начален учител
 • Пенка Стефанова – Начален учител
 • Радка Джурова – Начален учител
 • Радка Койтарова – Начален учител
 • Радостина Стефанова – Начален учител
 • Цонка Николова – Начален учител
 • Елена Николова – Учител ЦОУД
 • Мариела Узунова – Учител ЦОУД
 • Мирослава Миндева – Учител ЦОУД
 • Петя Бистрева – Учител ЦОУД
 • Светла Кънчева – Учител ЦОУД

Среден и горен етап

 • Вела Топалова – Български език и литература
 • Веска Стоянова – Български език и литература
 • Денислава Зинова – Български език и литература/ Английски език
 • Димитър Димитров – Английски език
 • Христо Тотев – Английски език
 • Вера Атанасова – Математика
 • Стоянка Чотова – Математика
 • Светлана Върбанова – Математика/ Физика и астрономия
 • Лилия Обретенова – Информатика и Информационни и технологии
 • Николина Генчева – Математика
 • Росица Никова – Информатика и Информационни и технологии
 • Цони Чотов – Информатика и Информационни и технологии
 • Даниела Стефанова – История и цивилизации
 • Ваня Соколова – География и икономика/ История и цивилизации
 • Яница Койтарова – География и икономика/ Философия
 • Димитър Койтаров – Биология и здравно образование/ Химия и опазване на околната среда
 • Теодора Димитрова – Биология и здравно образование/ Химия и опазване на околната среда
 • Диана Георгиева – Философия/ Гражданско образование
 • Тодор Бакоев – Музика
 • Галина Петрова – Технологии
 • Илиян Денчев – Физическо възпитание и спорт
 • Петя Димитрова – Физическо възпитание и спорт
 • Даниела Йорданова – Ресурсен учител
 • Цветелина Илиева– Ресурсен учител

Административен персонал

 • Радостина Сотирова – Главен счетоводител
 • Митка Кисьова – Завеждащ административно–техническа служба

Обслужващ персонал

 • Ивайло Драгнев – Огняр
 • Мария Миндева – Фелдшер
 • Марияна Драганова – Прислужник
 • Татяна Божилова – Прислужник
 • Татяна Соколова – Прислужник
 • Стела Турлакова – Образователен медиатор