Персонал

Директор

Динко Динев


Административен персонал

 • Теодора Черкезова –Заместник-директор/ Информационни технологии
 • Росица Никова –Заместник-директор/ Информационни технологии
 • Митка Кисьова – Завеждащ административно-техническа служба
 • Радостина Сотирова – Главен счетоводител

Начален етап

 • Величка Мучева - Начален учител
 • Елена Николова - Начален учител
 • Йорданка Коева - Начален учител
 • Златка Шишкова - Начален учител
 • Илия Мучев - Начален учител - Английски език
 • Илка Кутева - Начален учител
 • Катя Петкова – Начален учител
 • Ирина Денчева - Начален учител
 • Пенка Стефанова – Начален учител
 • Радка Джурова - Начален учител
 • Радка Койтарова - Начален учител
 • Ивайло Спасов - Начален учител
 • Димитър Димитров - Начален учител
 • Цонка Николова - Начален учител
 • Радостина Стефанова - Начален учител
 • Петя Бистрева - Учител ЦДО
 • Мирослава Миндева - Учител ЦДО
 • Дияна Грунова - Учител ЦДО
 • Тодор Михайлов - Учител ЦДО
 • Мариела Узунова - Учител ЦДО
 • Даниела Шишкова - Учител ЦДО

Среден и горен етап

 • Денка Колева – Български език и литература/Немски език
 • Любомир Димитров - Български език и литература
 • Денислава Зинова - Български език и литература/Английски език/История и цивилизации
 • Вела Топалова – Български език и литература
 • Веска Стоянова – Български език и литература
 • Христо Тотев – Английски език
 • Павлина Дукова - Английски език
 • Вера Атанасова – Математика
 • Стоянка Чотова – Математика
 • Светлана Върбанова – Математика
 • Лилия Обретенова – Информатика и Информационни и технологии
 • Цони Чотов – Информатика и Информационни и технологии
 • Николина Генчева – Информатика и Информационни и технологии
 • Румен Андреев – Физика и астрономия
 • Теодора Димитрова – Биология и здравно образование/Химия и опазване на околната среда
 • Димитър Койтаров – Биология и здравно образование/Химия и опазване на околната среда
 • Даниела Стефанова – История и цивилизации
 • Ваня Соколова – География и икономика
 • Петя Димитрова - Физическо възпитание и спорт
 • Христо Стоянов - Физическо възпитание и спорт
 • Георги Георгиев – Изобразително изкуство/Технологии
 • Нина Михайлова – Музика
 • Димитър Христов – Психолог
 • Петя Динева – Психолог
 • Мартина Стоянова – Ресурсен учител
 • Яница Койтарова - Учител ЦДО
 • Роси Драгнева - Учител ЦДО
 • Петко Петков - Учител ЦДО

Обслужващ персонал

 • Янка Велчева – Прислужник
 • Митка Койтарова – Прислужник
 • Пенка Сърбинова – Прислужник
 • Станка Иванова – Прислужник
 • Ивайло Драгнев – Огняр